Yönetim Kurulu

  • Doç. Dr. Nazmi Özerol
  • Prof. Dr. Seyit TEMİR
  • Prof. Dr. Hasan SOLMAZ
  • Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU
  • Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
  • Öğr. Gör. İsmail İLHAN
  • Öğr. Gör. Mustafa YAVAŞ