Misyon & Vizyon

Misyon

Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezinin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, sistem ve servisleri sağlamakla görevli bir uygulama ve araştırma merkezidir. Öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmak. Uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için üniversite içi ve üniversite dışındaki kurumlarla işbirliği yapmak. Uzaktan öğrenme ve öğretmeyi mükemmel biçimde yürütmek ve geliştirmek için kalite anlayışı ile yeni ve yenilikçi teknolojiler kullanarak Ar-Ge çalışmaları yürütmek ve bunları eğitim-öğretimde uygulayıp topluma yaymaktır.

 

Vizyon

Evrensel değerleri temel alan, çağdaş bir eğitim ve öğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını değiştiren, tüm bireyler için hayat boyu eğitim ve sınırsız öğrenmeyi amaç edinen, isteyen herkese uzaktan eğitim teknolojileri ile ulaştırmayı hedefleyen tercih edilebilir saygın üniversitemizin araştırma ve uygulama merkezi birimi olmaktır.