Ortak Dersler Vize Sınavına İlişkin Duyuru

9.3.2018

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KAPSAMINDA VERİLEN
ORTAK DERSLERE AİT SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR


 1. A.İ.İ.Tarihi-II ve Türk Dili-II sınavları örgün öğretimler için 27.03.2018 saat 13:00’da ikinci öğretimler için 27.03.2018  Salı günü saat 17:00’da öğrencilerin kayıtlı oldukları okulların binalarında ve tek oturumda yapılacaktır. İki dersin soruları aynı anda dağıtılacaktır. Toplam sınav süresi 60 dakikadır. Öğrenci istediği dersin sorularına öncelik verebilir. Temel Bilgi Teknolojileri sınavı örgün öğretimler için 29.03.2018 saat 13:00’da ikinci öğretimler için 29.03.2018  Perşembe günü saat 17:00’da öğrencilerin kayıtlı oldukları okulların binalarında 30 dakikalık süre ile tek oturumda yapılacaktır. 

2. Öğrenciler sınava gelirken muhakkak yanlarında öğrenci kimlik kartları ile birlikte sınava gelmelidirler. Sınava öğrenci kimlik kartı ile gelmeyen öğrenci sınav salonuna alınmayacaktır.
3. Sınav öncesi dağıtılacak optik formlarda yer alan ÖĞRENCİ NO alanı 11 hanedir. Öğrenci numarası 11 haneden küçük olan öğrenciler ÖĞRENCİ NO alanına öncelikle 0 ile kodlamalılardır. Mesela öğrenci numarası 123456789 olan bir öğrenci ÖĞRENCİ NO alanını 00123456789 şeklinde kodlamalıdır. Ayrıca öğrenci numarasında herhangi bir karakter bulunan öğrenciler karakter hariç öğrenci numaralarını kodlamalıdırlar.
4. Bir bölüm ve programın öğrencisi sınav listelerinde belirtilen salonda sınava girmelidir. Öğrenci listede belirtilen salon dışında başka bir bölüm ve programın salonunda sınava giremez. Ve sınav süresi boyunca cep telefonu ya da herhangi bir elektronik cihaz kullanımı yasaktır.
5. Sınavın başlamasını müteakip 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır.   Sınav başlamasından itibaren 15 dakikadan fazla geciken öğrenciler sınava alınmayacaktır.
6. Sınav başlamasından itibaren 30 dakika içerisinde sınav sorularının tümünü cevaplasa dahi hiçbir öğrenci sınav salonunu terk edemez. 30 dakikadan sonra öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilir.
7. Tek dersten sınava giren öğrenciler 30 dakikadan sonra sınav salonunu terk etmelidirler.
Sadece bir dersten (sadece A.İ.İ.T veya sadece Türk Dili) sınava girecek öğrenciler için süre 30 dakika olup, öğrencilerin sınava giriş çıkış saatleri aynıdır.
8. Sınavlarda yanlış cevaplar doğruları götürmemektedir.
9. Öğrenciler cevap kâğıtlarının (optik form) yanında soru kitapçıklarına/kâğıtlarına da Öğrenci numarası, Adı-Soyadı, Fakülte ve Bölüm bilgilerini yazmalıdırlar.
10.Optik formun sadece kurşun kalem ile doldurulması ve yıpratılmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda optik okuyucu sınav cevap kâğıdını (optik formu) okumamaktadır.
11.Sınavı bitirmesi durumunda öğrenciler soru kâğıtları ve kitapçıklarını gözetmenlere teslim etmelidirler.

Görüntülenme Sayısı: 500